<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>دانشجویان و سیاسی شدن؛</span><br>دانشجویان و تفکیک میان دو مفهوم سیاست‌گری و سیاست‌بازی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی، پزوهشی و فناوری کهگیلویه و بویراحمد؛ جنبش دانشجویی در عصر ما به یکی از حرکت‌های فعال در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>افول تمدن غرب؛</span><br>سرزمین رویاهای فیلسوفان و اندیشمندان در دست یک ابردلقکِ دیوانه
به گزارش پایگاه اطلاع زسانی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کهگیلویه و بویراحمد؛ اگر کسی هم اکنون بخواهد کلیت تمدن و فرهنگ غربی را درک کند و آن را از نزدیک لمس کند باید...
بیشتر بخوانید

آی مردم جایتان خالی !!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری کهگیلویه و بویراحمد؛ ای خوش آن لحظه که نسیم رحمتش وزیدن گرفت ودل های ازنوارفته مان را جان تازه بخشید، که اعتک...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>قمست اول /چالش های سند تحول آموزش و پرورش ؛</span><br>کوتاه کردن سایه سنگین عده ای از سر حوزه ی علم و فناوری ؛راه حل اصلی برای تحقق سند تحول
به گزارش پایگاه اطلاع زسانی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کهگیلویه و بویراحمد؛ روزگاری فلاسفه بزرگ آروزیی بزرگی در سر داشتند و آن هم تعلیم و تربیت همگانی مردمان در مد...
بیشتر بخوانید

<span style='color: rgb(0, 117, 125);font-size:19px;font-family: mitra;'>یک کارشناس انرژی مطرح کرد؛</span><br>تنها راه نجات بشر؛ استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر برای گسترش هوای پاک
امیر حسین رحیم زاده در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علیم، پژوهشی و فناوری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به انرژی های نوین اظهار داشت: با پیشرفت علم در جهان و...
بیشتر بخوانید